Tidtabell - Allt viktigt om TidtabellerMångsidig nytta av tidredovisning

Mångsidig nytta av tidredovisning

Ett bra system för tidredovisning ska ge tillbaka något till medarbetare. Självklart är att medarbetare ska i efterhand kunna gå in i tidredovisningen för att i detaljerad information eller på aggregerad form få underlag hur medarbetare fördelat sin tid under veckan, månaden, året eller rent av hela sin anställning.

Dessutom bör ett system för tidredovisning ge medarbetare möjlighet att kommentera de olika redovisade tiderna eller projektet i syfte att ha detta som en arbetsdagbok vilket är mycket tillfredsställande för duktiga medarbetare. Det finns även system där medarbetare kan redovisa sin privata tid för att kunna göra heltäckande dagböcker.Tidredovisningssystemets framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer för ett bra och accepterat system för att tidredovisa är att gränssnittet för tidredovisning är lättarbetat och innehåller endast ett fönster. Dessutom ska det finnas information att utgå ifrån i tidredovisningssystemet som utgår från den resursplanering som föreligger i alla projekt. Det viktiga är att göra en analys av ert företags behov innan ni väljer tidredovisningssystem eftersom annars kommer tidredovisningen inte att uppfylla det era krav.