Tidtabell - Allt viktigt om TidtabellerTidtabell

Tidtabell

Tidtabell är viktigt om man ska nå sitt mål i tid. Detta är oavsett vilken typ av tidtabell det gäller som t.ex. resor, förhandlingar eller något projekt. En tidtabell ger stöd så att man kan se om planen följs eller om tempot måste öka eller kan sänkas.

Här kommer det samlas allt som du behöver veta om tidtabeller och de viktigaste tidtabellerna om du ska ut och resa.

Tidtabell för persontransport

Tidtabellen är ett handling (pappers eller elektronisk) som påvisar hur ett reseföretag som har linjetrafik har planlagt sina resor vid personbefordran av deras kunder eller passagerare.

Tidtabeller finns för alla typer av transportslag så som:

Tidtabell för persontransport


Grafisk tidtabell

Grafisk tidtabell

En grafisk tidtabell är en tabell som visar hur ett fordon åker längs en färdväg och där varje hållplats finns utmärkt med den planerade tiden när fordonet är vid hållplatsen.

För den grafiska tidtabellen visas flera transportekipage på samma grafiska bild så det går att se när och var fordonen möts men även när de kör om varandra. Normalt är att grafiska tidtabeller används för järnvägstrafik och tåg.