Vad finns det för nytta med en tidrapport?

Nytta med Tidrapport

Ett riktigt bra program där tidrapporten skrivs ska ge medarbetaren något i gengäld. Självklart är att medarbetare ska kunna gå in i tidrapporten i efterhand för att få en detaljerat underlag hur han har tidrapporterat tidigare varje dag, vecka, månad och år. Ett system för tidrapport skall även ge medarbetare chansen att skriva kommentarer till varje rapporterad tid eller projektet som en dagbok i jobbet.

Det förekommer även system där medarbetare ges möjlighet att tidrapportera annan tid än arbetstiden så som fritid.

När ska medarbetaren tidrapportera?

I fyllnad av en tidrapport sker olika och beror på företag och bransch, men normalt sker den varje vecka. Normala medarbetare kan hålla fyra till sex olika projekt och tider i huvudet innan dessa bör föras ner i tidrapporten. Tidrapportera därför efter max 4 enskilda uppgifter så att allas tidrapporter blir så korrekta som företaget vill.

Tidrapporter och medarbetares inställning

På många företag kveruleras det över tidrapport eller på systemet för tidrapport. En del medarbetare klagar på att det tar lång tid och är jobbigt att skriva en tidrapport. Dock så är nog sanningen att den klagande antingen inte kan motivera tiden som lagts ned på ett arbete jämfört med utfört resultat eller tycker de att företaget ges för stor insikt genom tidrapporten. Om systemet för att skriva tidrapporter i är bra så tar cirka 5 minuter / vecka från medarbetarnas tid.

Resursplaneringens nytta av tidrapportering

Medarbetare och tidrapporter

Ett bra system för tidrapport bör ha funktion för resursplanering integrerat i systemet. Detta för att resursplaneringen då kan vara input till tidrapporteringen vilket förenklar administrationen och att medarbetarna dessutom värdesätter systemet för tidrapport.

Tidrapporten ska vara lättanvänd och innehåll rätt funktioner och möjligheter. Ifall ert företag ska köpa program för tidrapportering bör ni kräva att få en testperiod så att ni kan återlämna programmet för tidrapporter om ni blir missnöjda

Tidrapport på papper

Att tidrapportera på vanligt papper kan fungera utmärkt för mindre företag och där medarbetarna inte har tillgång till datorer. Vissa företag ha utsedda administratörer som sedan matar in allas tidrapporter i ett datorbaserat system. För övriga organisationer är det alltid enklare att använda sig av en mjukvara för tidrapport.


Allt intressant om tidtabeller

Här kan du hitta många tider i tidtabellerna och relevant fakta om tidtabeller men också en del kul och lustiga saker gällande tider i tidsschema.Meny - Tidtabell
Till förstasidan på www.tidtabell.netHögst upp på sidan om tidtabellerLängst ned på sidan om tidtabeller
SverigeUtomlandsFöretagNyheter