Tidtabell - Allt viktigt om TidtabellerTidredovisning – För dig som arbetar med tidredovisningssystem

Tidredovisning

Här på "Tidredovisning.se" förklaras för dig vad som är viktigt att tänka på när du ska välja eller arbeta med tidredovisning eller tidrapportering.

Tidredovisning i affärssystem

Glöm inte av att det finns även program för tidredovisning inkluderade i de flesta affärssystem så i fall ni har ett affärssystem så kan ni köpa till en modul för tidredovisning. Även en del kassaregister ha möjlighet till tidredovisning direkt i dessa.Tidredovisning på företag

Tidredovisningen på företag

Tidredovisning med datorstöd är den vanligaste formen av redovisning av tid i näringslivet. Syftet med tidredovisningen är att kunna följa upp upparbetade kostnader så att dessa fördelas på rätt projekt eller rätt kund. Tidredovisning med upplösning på timmar eller minuter är helt nödvändigt i branscher som telefonsupport, konsulter eller advokater eftersom deras kunder kräver mycket noggrann tidredovisning.

Nästa alla branscher har krav på tidredovisning på sina medarbetare. Sammanställningen av alla medarbetares tidredovisning används för att debitera kunder korrekta kostnader och planera kommande arbete. Genom att bryta ned rapporterade projekt i underprojekt eller arbetspaket / work package, som tidredovisas separat kan företaget uppnå mycket god möjlighet till uppföljning av verksamheten.

Bästa programmet för tidredovisnings

Det finns ofta många fördelar och nytta med med att anpassa ett tidredovisningssystem. Medarbetare som tidredovisar har också möjlighet att få ut inforamtion från de bästa programmen för tidredovisning.